vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Gedoornde slakkenhuisbij
Osmia spinulosa
(Kirby, 1802)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067016

juni t/m augustus
eind juni
eind juni
7-8mm
7-8mm

in slakkenhuisjes
nestelt solitair
oligolectisch

zeldzaam
7
niet beschermd
stabiel

sleutel 6.1
sleutel 8.1


Osmia spinulosa

Osmia spinulosa

Gedoornde slakkenhuisbij
Osmia spinulosa
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
Een bij die van de warmte houdt: langs bosranden, randen langs stuifkuilen en op schrale kalkgraslanden, in de (kalkrijke) duinen en in Zuid-limburg. Nest (1 of twee cellen) wordt gemaakt in lege slakkenhuisjes. Vliegt op composieten, in de duinen vaak te zien op echt bitterkruid.
De egaal oranjegele buikschuier bij de vrouwtjes, de lange bruingele beharing van het borststuk en het zwaar gepunctueerde, zwarte lichaam zijn de kenmerken van de vrouwelijke Osmia spinulosa. Aan beide zijden van de rugplaten zitten korte, witte haarbandjes.

Verwarring met de zwartgespoorde houtmetselbij is mogelijk. Het rugschildje heeft echter 'verlengde zijplaten, die als kromme doorntjes naar achteren steken' (J. de Rond). Mannetjes hebben kleine doorntjes op de zesde rugplaat en een lange doorn op de eerste buikplaat die naar achteren gericht is.
In 1995 veelvuldig aangetroffen in de duinen rond Egmond (H. Hieuwenhuysen/H. Wiering).
  gezien op planten: Composieten
Echt bitterkruid
Schermhavikskruid
Beemdkroon
Heelblaadjes
Asteraceae
Picris hieracioides
Hieracium umbellatum
Knautia arvensis
Pulicaria dysenterica

  nestparasiet wespen: Bosknotswesp
Chrysura hirsuta
Sapyga similis
Chrysura hirsuta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen