vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen


geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied V:
foerageergebied M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Rosse metselbij
Osmia rufa
Osmia bicornis
(Linnaeus, 1758)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067010

april t/m juni
half mei
half april
8-12mm
8-12mm
121 meter
100 meter

holtes in dood hout
nestelt solitair
polylectisch

zeer algemeen
265
niet bedreigd
toegenomen

sleutel 3.2
sleutel 3.2


klik voor andere foto

Rosse metselbij (m)
Osmia rufa
© foto: J.C. Kornmilch
Klik op de foto voor andere, grotere afbeelding

vliegkalender Omschrijving:
Osmia rufa of Osmia bicornis, twee namen voor hetzelfde insect. De enige, algemene voorkomende metselbij in Nederland en vermoedelijk ook in Vlaanderen.

De mannetjes hebben een wit behaard aangezicht en een grauwbruine beharing op het borststuk en een oranjebruine beharing op het eerste deel van het achterlijf, terwijl de haren op het laatste stuk zwart zijn.
Het vrouwtje heeft eenzelfde kleur beharing, maar de haren op de kop zijn allemaal zwart. Bovendien staan aan de voorkant 2 korte, zwarte horentjes. Aan de onderkant van het achterlijf zitten oranjegele verzamelharen, waarmee het stuifmeel vervoerd wordt.

Het biotoop is divers: van holle wegen, langs bospaden maar ook in tuinen in bebouwd gebied. Nestelt in verschillende holle ruimtes van 0,5 tot 1 cm doorsnee. Oude kevergangen, maar ook bamboestokken of rietstengels worden geaccepteerd. Kieren en gaatjes (sleutelgaten) in huizen, het maakt de Osmia rufa niet uit. Gebruikt bouwmateriaal is vochtige grond, cellen worden achterelkaar of naast elkaar gebouwd.

Vliegt vroeg in het jaar op diverse kruiden, struiken en bomen, is tot op 1300 meter van de nestplaats aangetroffen, maar gemiddeld beperkt de actieradius zich tot honderd meter.
Nestparasieten zijn knotswespen, goudwespen, fruitvliegjes of mijten. In juli 2014 werd voor het eerst de Reuzenertswesp (Leucospis dorsigera), een bronswesp, in Nederland waargenomen bij een nestblok van Osmia rufa. De komst van deze parasitaire wesp was al aangekondigd in 2006. lees hier. Komt dit vanwege de vele insectenhotels of is het de verandering in het klimaat?

Verspreiding Rosse metselbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Rosse metselbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Gevlekt longkruid
Witte dovenetel
Hondsdraf
Witte klaver
Esdoorn
Wilg
Zomereik
Ranonkel
Braam
Pulmonaria officinalis
Lamium album
Glechoma hederacea
Trifolium repens
Acer pseudoplatanus
Salix
Quernus robur
Ranunculaceae
Rubus fructicosus
  nestparasiet: Gewone knotswesp
Bonte knotswesp
Chrysis ignita
Cacoxenus indagator
Chaetodactylus osmiae
Reuzenertswesp
Sapyga clavicornis
Sapyga quinquepunctata
Chrysis ignita
Cacoxenus indagator
Chaetodactylus osmiae
Leucospis dorsigera

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen