wildebijen.nl

Beeguide
Search on bees
Next genus
Previous genus

Dutch name:


family:
sub-family:
genus:
number:
number of species:
in survey:
flying period:
on Red list:

Rouwbijen
Latreille, 1802

Apidae
Apinae
Melecta
081
2
2
March till half July
2 species (100%)


Bruine rouwbij (m)
Melecta albifrons
photo: Dr. Andrej Gogala

description: De grootte van de twee soorten rouwbijen die in Nederland voorkomen is variabel. Er zijn rouwbijen gevonden met een lengte van 9 millimeter maar ook van bijna het dubbele. Het aantal gevonden exemplaren, vooral van de Witte rouwbij neemt af. Beide rouwbijen staan dan ook op de Rode Lijst (RL). Rouwbijen zijn nestparasieten van sachembijen.

dutch version Dutch name Scientific name Rareness Number
RL Bruine rouwbij Melecta albifrons rare 081001
RL Witte rouwbij Melecta luctuosa very rare 081002

verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen