naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Sachembijen
Schoorsteensachembij
Anthophora plagiata
(Illiger, 1806)

Apidae
Apinae
Anthophora
080005
half mei t/m half juli
begin juli
begin juni
13-15mm

in de grond
in groepen
polylectisch

afwezig
0
verdwenen
zeer sterk afgenomen

sleutel 6.3
sleutel 3.1
Schoorsteensachembij
Anthophora plagiata
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De mannetjes van de Schoorsteensachembij (Anthophora plagiata) zijn geelbruin behaard. De vrouwelijke exemplaren zijn er in 2 kleurvarianten: lichte vorm geelbruin behaard met witte verzamelborstels, of zwart met een roodbruin behaard achterlijf en zwarte verzamelborstels. Mannetje zonder opvallende haarkwastjes aan de middenpoten en maar wel met een opvallend wit gekleurd kopschild.

De verspreiding van deze sachembij in Nederland was voorheen (voor 1970) alleen in het zuiden van het land, maar lijkt daar nu ook verdwenen, ook in BelgiŽ. De Schoorsteensachembij metselt aan de nestingang een soort schoorsteentje van lemige bodemmateriaal en water. Ze vliegt op diverse soorten bloemen, in Nederland gezien op Gele morgenster.

De Schoorsteensachembij kent naast de broedparasitaÔre bijen een aantal plaagbeesten: oliekevers, bronswesp en mogelijk goudwespen.

  gezien op planten: Gele morgenster Tragopogon pratensis
  nestparasiet: Bruine rouwbij
Witte rouwbij
Heidekegelbij
Rosse kegelbij
Vlekkenbij
Melecta albifrons
Melecta luctuosa
Coelioxys conica
Coelioxys rufescens
Thyreus orbatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen