naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


sub-familie/genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Viltbijen
Schorviltbij
Epeolus tarsalis
Morawitz, 1874

Nomadinae/Epeolus
073004

augustus t/m
september
eind augustus
begin september
8-11mm
8-11mm

koekoeksbij
parasitair

zeldzaam
3
niet bedreigd
stabiel


Schorviltbij

Schorviltbij
Epeolus tarsalis
© foto: Huib Koel

Schorviltbij

© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Bont gekleurde, kleine, klepto-parasitaire bij. Zowel mannetje als vrouwtje hebben witte vlekken op het borststuk en achterlijf. De Schorviltbij werd het eerst aangetroffen op De Beer in 1949 (door uitbreiding van de maasvlakte is dit natuurgebied verloren gegaan), de Kaloot en in het Verdronken land van Saeftinghe. In 2004 alleen gevonden in de Kaloot (Zeeland).

De Schorviltbij lijkt sprekend op de Gewone viltbij. De knobbel tussen de antenne's en het ontbreken van de witte vlekken op het eerste tergiet (rugplaat) zijn de kenmerkende verschillen met de Gewone viltbij. In 2006 werden meerdere exemplaren aangetroffen. In 2008 en 2009 ook op de Kwade Hoek (Zuidhollandse eiland: Goeree Overvlakkee).

Vanaf 2007 zijn er op diverse buitendijkse plekken kunstmatige nestheuvels aangelegd voor de gastbij, de Schorzijdebij. Ook de Schorviltbij is bij die nestheuvels gesignaleerd. Deze broedparasitaire bij ondervindt wel concurrentie van de Gewone viltbij (Epeolus variegatus).
  gezien op planten: Zeeaster Aster tripolium
  parasiteert op: Schorzijdebij
Colletes halophilus

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen