naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Brede
dwergbloedbij

Sphecodes crassus
Thomson, 1870

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035002

april t/m oktober

half mei
eind juli
6-7mm
5-6mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
140
niet bedreigd
geen trend

sleutel 18.1
sleutel 17.1


Brede dwergbloedbij

Brede dwergbloedbij
Sphecodes crassus
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Sphecodes crassus is een klein koekoeksbijtje dat voornamelijk op groefbijen (Lasioglossum) is gespecialiseerd. De vrouwtjes van de Brede dwergbloedbij hebben een rood achterlijf, waarvan de vierde en vijfde rugplaat zwart zijn.
Het biotoop is bosranden en ruige droge plaatsen. Daar zijn de vrouwtjes zoekend naar de van de gastbijen aan te treffen. De mannelijke Brede dwergbloedbij vind je veelal op bloemen, zoals de Vertakte leeuwentand.
Vegter noemt na onderzoek in Drenthe ook de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) als mogelijke gastvrouw. Aanbevolen literatuur: Vegter, K., 1994. Een extreem grote vorm van Sphecodes crassus (Hymenoptera: Apidae). - Entomologische Berichten, Amsterdam, 54 (2): 26.
  gezien op planten: Zevenblad
Vertakte leeuwentand
Echte kamille
Paardenbloem
Muurpeper
Aegopodium podagraria
Leontodon autumnalis
Matricaria recutita
Taraxacum officinale
Sedum acre
  parasiteert op: Fijngestippelde groefbij
Kleigroefbij
Steilrandgroefbij
Borstelgroefbij
Viltige groefbij
Witbaardzandbij
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum quadrinotatulum
Lasioglossum nitidiusculum
Lasioglossum prasinum
Andrena barbilabris

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen