naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Roestbruine
bloedbij

Sphecodes ferruginatus
von Hagens, 1882

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035004

half april t/m
half augustus
begin mei
begin augustus
6-9mm
6-8mm

koekoeksbij
parasitair

zeldzaam
16
niet bedreigd
geen trend

sleutel 16.1
sleutel 11.1


Roestbruine bloedbij

Roestbruine bloedbij
Sphecodes ferruginatus
© foto: Frank K�hler

Omschrijving:
De Roestbruine bloedbij komt voornamelijk voor in het zuidoosten van Nederland, waarbij de meest recente vondsten in Zuid-Limburg liggen. Als gastbij komen de soorten uit de 'calceatum'-groep van het genus Lasioglossum in aanmerking.
  gezien op planten: Gewone berenklauw Heracleum sphondylium
  parasiteert op: Gewone geurgroefbij
Slanke groefbij
Kleigroefbij
Breedkaakgroefbij
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum fulvicorne
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum laticeps

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen