naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Glanzende
dwergbloedbij

Sphecodes geoffrellus
(Kirby, 1802)

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035005

half april t/m
half september
eind mei
begin augustus
5-6mm
5-6mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
122
niet beschermd
geen trend

sleutel 18.2
sleutel 18.1


Glanzende dwergbloedbij

Glanzende dwergbloedbij
Sphecodes geoffrellus
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De Glanzende dwergbloedbij parasiteert op diverse soorten, kleine groefbijen van het genus Lasioglossum. En dat vergroot de kans om deze bloedbij waar te nemen. Ook in Drenthe is deze bij gevonden, waarschijnlijk daar parasiterend op L. sextrigatum (Vegter).
  gezien op planten:    
  parasiteert op: Borstelgroefbij
Langkop smaragdgroefbij
Gewone smaragdgroefbij
Gewone franjegroefbij
Lasioglossum nitidiusculum
Lasioglossum morio
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum sextrigatum

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen