naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Pantserbloedbij
Sphecodes gibbus
(Linnaeus, 1758)

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035006

half april t/m
september
eind juli
begin augustus
7-13mm
7-12mm

koekoeksbij
parasitair
meerdere bloemen

vrij zeldzaam
153
niet bedreigd
geen trend

sleutel 10.2
sleutel 7.1


Pantserbloedbij vrouw

Pantserbloedbij (v)
© foto: Albert de Wilde

Pantserbloedbij man

Pantserbloedbij (m)
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Pantserbloedbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Pantserbloedbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Het biotoop van de Pantserbloedbij is droge, zandige terreinen, schraal grasland, heide of duinen. Niet kieskeurig wat betreft bloemen, van roos tot distel, van wilg tot muurpeper.
Gastheer van deze broedparasiet zijn de grotere groefbij van het geslacht (Halictus). Amiet noemt ook als mogelijke gastheren: Andrena vaga en Colletes cunicularius.

Vrouw:
Een ovaal gezicht met een sterk gestippeld voorhoofd.
Eerste drie rugplaten zijn rood, met eindranden die sterk gestippeld zijn. Vierde en vijfde segment hebben een zwarte kleur. De doorns en beharing op de achterschenen zijn zwart.

Man:
De lengte van de beharing op sprietschaft is net zo lang als de schaft breed is. Van sprietlid vier is de lengte twee keer de breedte. Tergieten 1 t/m 3 zijn behoorlijk dicht gestippeld.
  gezien op planten: Schermbloemigen
Composieten
Wolfsmelkfamilie
muurpeper
Apiaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
sedum acre
  parasiteert op: Grijze zandbij
Grote zijdebij
Vierbandgroefbij
Roodpotige groefbij
Blokhoofdgroefbij
Zesbandgroefbij
Andrena vaga
Colletes cunicularius
Halictus quadricinctus
Halictus rubicundus
Halictus maculatus
Halictus sexcinctus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen