naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Lichte bloedbij
Sphecodes hyalinatus
von Hagens, 1882

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035007

half april t/m
half oktober
half mei
half augustus
7-13mm
7-12mm

koekoeksbij
parasitair
n.b.

zeer zeldzaam
10
bedreigd
afgenomen

sleutel 16.2
sleutel 11.2


Lichte bloedbij

Lichte bloedbij
Sphecodes hyalinatus
© foto: Stefan Schmidt

Omschrijving:
De Lichte bloedbij is een koekoeksbij van de pleistocene zandgronden, het meest gevonden in Zuid-Limburg.
**onzekere gastheer
  gezien op planten:    
  parasiteert op: Bosgroefbij
Slanke groefbij
Lasioglossum fratellum**
Lasioglossum fulvicorne

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen