naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Kleine
spitstandbloedbij

Sphecodes longulus
von Hagens 1882

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035008

april t/m september
half juni
half juli
4,5-6mm
4-5mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
131
niet bedreigd
geen trend

sleutel 2.1
sleutel 14.1

kleine spitstandbloedbij

Kleine spitstandbloedbij
Sphecodes longulus
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De Kleine spitstandbloedbij is een klein insect dat lastig te onderscheiden is van de andere kleine bloedbijen. De vrouwtjes Sphecodes longulus hebben spitse kaken. Kleine halfronde viltvlekken versieren de antenneleden van de mannetjes.

Het biotoop is droge, schrale, ietwat geaccidenteerde zandgrond. Bloembezoek is waargenomen op laagblijvende composieten.
  gezien op planten: Paardenbloem
Madeliefje
Taraxacum officinale
Bellis perennis
  parasiteert op: Ingesnoerde groefbij
Gewone franjegroefbij
Duingroefbij
Lasioglossum minutissimum
Lasioglossum sexstrigatum
Lasioglossum tarsatum

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen