naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Kortsnuitbloedbij
Sphecodes majalis
von Hagens 1882

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035020

Eind april t/m
midden mei
geen gegevens
geen gegevens
8-9mm
7-8mm

koekoeksbij
parasitair

zeer zeldzaam
6
gevoelig
geen trend

sleutel 7.1
sleutel 2.2

kortsnuitbloedbij

Kortsnuitbloedbij
Sphecodes majalis
© foto: Tim Faasen


Kortsnuitbloedbij
Omschrijving:

De Kortsnuitbloedbij dankt haar naam aan de korte snuit, oftewel een klein kopschild (Clypeus). Deze bloedbij is pas recent, in 2003, waargenomen in Zuid-Limburg bij Gronsveld. De nestlocatie van de gast (Lasioglossum pallens) ligt in een oud kalkgrasland.

De hier genoemde gegevens komen uit Zwitserland (Amiet). De levensperiode, de vliegtijd, lijkt zich in drie weken af te spelen. Wellicht dat hier de geografie een rol speelt. Amiet geeft aan dat deze bij voorkomt beneden de 600 meter. Het grotere verspreidingsgebied ligt rond de Middellandse Zee (Algerije, Spanje, Frankrijk).


Meer informatie?

'De Kortsnuitbloedbij, Specodes majalis,
nieuw voor de Nederlandse fauna'
door Ivo Raemakers: NFM 20 - 2004

  gezien op planten: Meidoorn Crataegus
  parasiteert op: Waaiergroefbij
Lasioglossum pallens

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen