naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Gewone dwergbloedbij
Sphecodes miniatus
von Hagens, 1882

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035010

half april t/m half september
begin mei
eind juli
5-6mm
5-6mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
187
niet bedreigd
geen trend

sleutel 19.2
sleutel 19.2

Gewone dwergbloedbij

Gewone dwergbloedbij
Sphecodes miniatus
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
De Gewone dwergbloedbij is een kleine, over het gehele land verspreid voorkomende bloedbij met een dicht gepunt borststuk. De kop is iets breder dan lang. De rugplaten 1, 2 en 3 zijn roodgekleurd. Deze koekoeksbij werd voorheen als ��n soort beschouwd met Sphecodes marginatus, de Verscholen dwergbloedbij. Ze parasiteert op verschillende soorten groefbijen van het geslacht Lasioglossum.
  gezien op planten: Paardenbloem
Fluitenkruid
Taraxacum officinale
Aegopodium podagraria
  parasiteert op: Langkopsmaragdgroefbij
Gewone franjegroefbij
Lasioglossum morio
Lasioglossum sexstrigatum

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen