naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Dikkopbloedbij
Sphecodes
monilicornis

(Kirby, 1802)

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035011

eind maart t/m half
oktober
eind juli
begin augustus
7-10mm
7-10mm

koekoeksbij
parasitair

algemeen
283
niet bedreigd
geen trend

sleutel 6.1
sleutel 8.1


klik voor andere foto

Dikkopbloedbij (v)
Sphecodes monilicornis
© foto: Albert de WildeDikkopbloedbij (m)
Sphecodes monilicornis
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Dikkopbloedbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Dikkopbloedbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Een verdikking aan de achterkant van de kop (net zo gebold als de ogen zelf) is het kenmerk waar deze bloedbij haar naam, Dikkopbloedbij aan te danken heeft. De dijringen van midden- en achterpoten zijn bij de mannetjes aan de onderzijde dicht wit behaard. De eerste drie rugsegmenten van het vrouwtje zijn roodgekleurd, het vierde alleen aan de zijkant.

Hoofdgastheer is waarschijnlijk de Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum) die algemeen in Nederland voorkomt. Amiet noemt ook L. albipes. De Dikkopbloedbij is overal waar te nemen maar heeft de voorkeur voor een zanderig en droog biotoop. Vrouwtjes zijn druk op zoek naar nesten van groefbijen, de mannetjes zitten vaak op schermbloemen.
  gezien op planten: Schermbloemen
Zandblauwtje
Apiaceae
Jasione montana
  parasiteert op: Berijpte geurgroefbij
Gewone geurgroefbij
Groepjesgroefbij
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum malachurum

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen