naar geslacht

wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Grote
spitstandbloedbij

Sphecodes
puncticeps

Thomson, 1870

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035014

april t/m
begin november
begin juni
half augustus
5-7mm
5-7mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
81
niet bedreigd
geen trend

sleutel 2.2
sleutel 14.2


Grote spitstandbloedbij, vrouw

Grote spitstandbloedbij (v)
© foto: Albert de Wilde

Grote spitstandbloedbij, man

Grote spitstandbloedbij (m)
© foto: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Het verspreidingsgebied van de Grote spitstandbloedbij loopt van Noord-Afrika, Europa tot aan Zuid-Scandinavi© en naar het oosten tot en met Azi�.

De Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum) is de zekere gastheer. Bischoff en Perkins vermoeden ook Lasioglossum lativentre en Lasioglossum quadrinotatum. Amiet noemt in Apidea 2: Lasioglossum brevicorne als mogelijke gastheer. Tot slot ontdekte Albert de Wilde dit bijtje bij nesten van Lasioglossum sextrigatum. Deze bij is dus (ook gezien het ruime verspreidingsgebied) in het geheel niet kieskeurig.

Vrouw:
Een relatief klein bijtje met een ovaalrond gezicht. Dichte bestippeling op het voorhoofd, het rugschild en op de basis van rugplaat 3.

Man:
Is moeilijk te onderscheiden van de Kleine spitstandbloedbij. Gezicht rond, zilverkleurig behaard. Sprietschaft met aan de basis smale viltstrepen. De rand van tergiet 2 en 3 zijn behoorlijk dicht bestippeld.
  gezien op planten: Zandblauwtje
Wilde reseda
Gewone berenklauw
Jasione montana
Reseda lutea

Heracleum sphondylium
  parasiteert op: Breedbuikgroefbij
Steilrandgroefbij
Gewone franjegroefbij
Biggenkruidgroefbij
Lasioglossum lativentre
Lasioglossum quadrinotatum
Lasioglossum sexstrigatum
Lasioglossum villosulum

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen