naar geslacht

wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Rimpelkruinbloedbij
Sphecodes
reticulatus

Thomson, 1870

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035015
april t/m
begin november
begin juni
half augustus
7-10mm
7-10

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
117
niet bedreigd
geen trend

sleutel 10.1
sleutel 8.2


Rimpelkruinbloedbij

Rimpelkruinbloedbij (v)

Sphecodes recticulatus

Rimpelkruinbloedbij (m)
Sphecodes reticulatus
© foto's: Albert de Wilde

vliegkalender

Verspreiding Rimpelkruinbloedbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Rimpelkruinbloedbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Rimpelkruinbloedbij komt vrij algemeen in geheel Nederland voor. Maar de gastheer stelt de bijenonderzoeker voor raadselen. Andrena barbilabris is bekend, maar de vliegtijd van deze zandbij ligt veel vroeger in het jaar. Jeroen de Rond noemt als aannemelijke hoofdgastheer Andrena argentata die dezelfde vliegperiode als verspreiding over Nederland kent.
Andrena wilkella wordt genoemd als mogelijke gastheer in de provincie Drenthe. In Zeeland, waar deze bloedbij in 13 uurhokken is aangetroffen komt A. wilkella weliswaar voor, maar niet op de locaties van de Rimpelkruinbloedbij.
In Groningen nam Anne-Jan Loonstra waar dat het nest van Lasioglossum leucozonium werd binnengedrongen.
De Rimpelkruinbloedbij vliegt op composieten en stuikhei. Mannetjes worden regelmatig op Guldenroede (Solidago spp.) gevonden.
  gezien op planten: Composieten
Echte guldenroede
Asteraceae
Solidago virgaurea
  parasiteert op: Zilveren zandbij
Witbaardzandbij
Geelstaartklaverzandbij
Viltige groefbij
Matte bandgroefbij
Andrena argentata
Andrena barbilabris
Andrena wilkella
Lasioglossum prasinum
Lasioglossum leucozonium

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen