naar geslacht

wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Gestreepte bloedbij
Sphecodes rufiventris
(Panzer 1798)

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035017

mei t/m half oktober
begin juni
half augustus
6-9mm
8-9mm

koekoeksbij
parasitair

zeer zeldzaam
2
ernstig bedreigd
sterk afgenomen

sleutel 8.1
sleutel 6.1


Gestreepte bloedbij

Gestreepte bloedbij
Sphecodes rufiventris
© foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
Slechts enkele vondsten gedaan in Noord-Brabant en Nederlands Limburg. De recentste vondst was op een leemstrandje langs de Maas bij het plaatsje Thorn. Ook de gastheer Halictus maculatus was daar aanwezig.
  gezien op planten:    
  parasiteert op: Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen