naar geslacht

wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Wafelbloedbij
Sphecodes scabricollis
Wesmael, 1835

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035018

half april t/m
half oktober
half mei
begin september
9mm
8-10mm

koekoeksbij
parasitair

zeldzaam
31
niet bedreigd
geen trend

sleutel 4.1
sleutel 3.1


Wafelbloedbij

Wafelbloedbij
Sphecodes scabricollis
© foto: Albert de Wilde
(klik op de foto voor andere, grotere afbeelding)

Omschrijving:
De (vermoedelijke) gastheer van deze bij, Lasioglossum zonulum komt redelijk verspreid voor, in 126 uurhokken. Terwijl deze bloedbij maar gevonden is in 17 uurhokken (meting 2003).In Zeeland is ze recent in 6 hokken gevonden, dus wellicht is er toch ook een waarnemingseffect.
Ook in Zwitserland wordt een opmerkelijk waarnemingseffect gedaan: er worden daar 3,5 keer meer mannetjes dan vrouwtjes waargenomen. Men vraagt zich daar af of de vrouwtjes Wafelbloedbij zich wellicht anders gedragen dan de andere bloedbijen-vrouwen.
 gezien op planten: Jacobskruiskruid
Senecio jacobaea
 parasiteert op: Glanzende bandgroefbijLasioglossum zonulum

© verKennemerland.nl/Huib Koel,, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen