naar geslacht

wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Bloedbijen
Kraagbloedbij
Sphecodes spinulosus
von Hagens, 1875

Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035019
begin mei t/m
half augustus
begin juni
half mei
10-11mm
9-11mm

koekoeksbij
parasitair

afwezig
1
verdwenen
maximaal
afgenomen

sleutel 3.1
sleutel 2.1


Kraagbloedbij

Kraagbloedbij

Kraagbloedbij
Sphecodes spinulosus
© foto's: dr. Stefan Schmidt


Meer weten?
Kraagbloedbij teruggevonden

Linde Slikboer - Theo Zeegers
Hymenovaria 16/2017

Omschrijving:
De Kraagbloedbij werd voorheen alleen in Brabant en Limburg gevonden. Jarenlang niet waargenomen, vandaar het predikaat 'verdwenen'. Maar de bijengroep uit Zeeland ontdekte een exemplaar op het eiland Schouwen (2008). In 2017 werd de kraagbloedbij gevonden in een polder bij Rhoon (ZH), door Linde Slikboer.

Bloemrijke terreinen langs de rivieren is het biotoop van de gastheer en de bloedbij, aldus de Voorlopige atlas.

Roodachtige, donkere doorntjes op de achterpoten bij de mannetjes is een goed determinatiekenmerk. Bij de vrouwtjes zijn de vrij lange antennes, een verdieping in het tweede sterniet en de matte punctering van het kopschild de kenmerken.
 gezien op planten: Ranonkelfamilie
Schermbloemen
Wolfsmelk
Ranunculaceae
Apiaceae
Euphorbia
 parasiteert op:Roodbruine groefbij Lasioglossum xanthopus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen