naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte koningin:
lengte werkster:
lengte dar M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Steenhommel
Bombus lapidarius
(Linnaeus, 1758)

Apidae
Apinae
Bombus
083012

half maart t/m
half oktober
eind mei
eind augustus

20-22mm
12-16mm
14-16mm
vaak bovengronds
sociaal
100-300 exemplaren

algemeen
265
niet bedreigd
geen trend


steenhommel

Steenhommel
Bombus lapidarius
© foto: Huib Koel

steenhommel

Parende steenhommels
© foto: Ruurd Jelle van der Leij


Recente verspreiding in NL
bron: Waarnemingen.nl

Verspreiding in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Niet alle zwarte hommels met een oranjerood kontje zijn Steenhommels (Bombus lapidarius). Ook de wat zeldzamere soorten als Grashommel en de Limburgse hommel, en de zeer zeldzame Boloog hebben een rood kontje.

Aan de kust kan verwarring ontstaan met de daar voorkomende Rode koekoekshommel en de Waddenhommel. Het verschil tussen vrouwtjes Gras- en Steenhommel is de kleur van de beharing aan de achterpoten, rood resp. zwart. Mannetjes van de Steenhommel hebben naast het rode achterlijfspunt ook nog gele banden op en achter de kop.

Het geschikte biotoop voor de steenhommel is open landschap, maar ook in tuinen komt ze voor. De koningin bouwt haar nest onder stenen of wortels, in muizennesten maar ook bovengronds in vogelnestjes.

De koningin vliegt al vroeg in het voorjaar op wilg en paardenbloem. Mannetjes en werksters vliegen later in het jaar op klaver, distel en schermbloemigen. Steenhommels zijn algemeen voorkomend, aan de kust lijkt ze iets meer vertegenwoordigd te zijn dan in het binnenland.
  gezien op planten: Wilgen
Distel
Paardenbloem
Witte klaver
Vogelwikke
Grote kattenstaart
Salix
Cirsium arvense
Taraxacum officinale
Trifolium repens repens
Vicia cracca
Lythrum salicaria
  nestparasiet: Rode koekoekshommel Bombus rupestris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen