vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Tubebijen
Geelgerande tubebij
Stelis punctulatissima
Kirby, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062006
eind mei t/m augustus
begin augustus
midden juli
8-11mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
61
niet bedreigd
stabiel

sleutel 3.1
sleutel x.x
Geelgerande tubebij (v)
Stelis punctulatissima
© foto: Erik van der Spek

Geelgerande tubebij (m)
Stelis punctulatissima
© foto: Dick Belgers

Verspreiding Geelgerande tubebij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Geelgerande tubebij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be
Geelgerande tubebij
Stelis punctulatissima
© foto: Ruurd Jelle van der Leij

Omschrijving:
De geelgerande tubebij (Stelis punctulatissima) is een zwarte koekoeksbij met lichte segmentranden, vrijwel onbehaard en opvallend gepuncteerd. Doorschijnende, cr�me-witte achterranden van tergieten die op haarbandjes lijken.

Deze tubebij lijkt een cultuurvolger aangezien ze vaak in stedelijke omgeving wordt gesignaleerd. De uitbreiding van het aantal nestblokken voor solitaire bijen blijkt niet alleen goed te werken voor de gastheren (diverse metselbijen) maar ook voor deze broedparasita�re bij.

De Geelgerande tubebij is wat gastheerschap betreft dan ook niet bepaald kieskeurig. Toch lijkt ze een voorkeur te hebben voor de Grote wolbij (Anthidium manicatum).

Deze tubebij vliegt op verschillende soorten bloemen, van lipbloemigen tot composieten. Wordt veelvuldig op Heelblaadjes gezien.

In Nederland voorheen vooral in het oosten van het land, maar nu ook elders waargenomen. En vaak dan meerdere jaren achtereen (bijvoorbeeld op Walcheren), mogelijk door verplaatsing van insectenhotels. Laatste waarnemingen zijn uit Groningen en Drente.

  gezien op planten: Beemdkroon
Zonneoog
Wilde marjolein
Tandzaad
Echte valeriaan
Heelblaadjes
Ooievaarsbek
Gewone margriet
Knautia arvensis
Heliopsis helianthoides
Origanum vulgare
Bidens sp.
Valeriana officinalis
Pulicaria dysenterica
Geranium endressii
Leucanthemum vulgare
  parasiteert op: Grote wolbij
Tweelobbige wolbij
Gouden metselbij
Kauwende metselbij
Slangenkruidbij
Anthidium manicatum
Anthidium oblongatum
Osmia aurulenta
Osmia leaiana
Osmia adunca

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen