vorige bij naar geslacht

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Tubebijen
Gele tubebij
Stelis signata
Latreille, 1809

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062007
half juni t/m augustus
begin augustus
midden juli
6-7mm

koekoeksbij
nestparasiet

bijna afwezig
1
verdwenen
maximaal afgenomen

sleutel 1.1
sleutel x.x
Gele tubebij
Stelis signata
foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
Een koekoeksbij die veel op haar gastheer, de kleine harsbij lijkt.
Een uitgebreide gele tekening over het hele lichaam. Het kenmerkende verschil tussen beide bijen: de gele vlekken op het achterlichaam liggen op gelijke afstand, bij de gast, de harsbij, liggen de gele vlekken van de eerste twee segmenten dichter bij elkaar.

Verdwenen maar weer teruggevonden
De voorlaatste waarneming dateerde van voor 1980, maar in 2015 werd deze parasitaire bij aangetroffen op de Sallandse Heuvelrug. Op een heideterrein in beheer bij Natuurmonumenten zijn speciale kleinschalige beheersmaatregelen genomen, zoals de aanleg van steilwandjes.

Uit Natuurbericht september 2015:
'Insecten hebben het moeilijk op de heide. Door grootschalige luchtvervuiling van met name stikstof is de balans in het heidesysteem verstoord. Door de toevoeging van voedingsstoffen is het natuurlijk evenwicht in de bodem en daarmee in de planten ernstig verstoord, waardoor ze voor veel insecten minder geschikt zijn geworden en deze dieren achteruit gaan. Ook de soorten hoger in de voedselketen krijgen hierdoor een voedselprobleem met als resultaat dat heidesoorten aan het verdwijnen zijn. De steilranden helpen om de achteruitgang af te remmen, maar om de heide echt gezond te maken zijn grootschalige veranderingen van landgebruik nodig.'

De laatste jaren (2016-2018) wordt de Gele tubebij op meerdere plekken in Nederland, met name in Noord-Brabant en Noord-Limburg, waargenomen.

  gezien op planten:
 
  parasiteert op: Kleine harsbij Anthidiellum strigatum

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen