wildebijen.nl

dutch version Beeguide
Search on bees
Next genus
Previous genus

Dutch name:

family:
sub-family:
genus:
number:
number of species:
in this survey:
flying period
on Red List:

Tubebijen
Panzer, 1806
Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062
7
3
May till September
7 species (100%)
Stelis signata
© photo: dr. Andrej Gogala

description:
Tubebijen zijn koekoeksbijen die verschillende geslachten als gastheer hebben: Tronkenbijen, Klokjesbijen, Metselbijen of Wolbijen. Vooralsnog zijn er in deze digitale bijengids twee soorten opgenomen. Alle zeven soorten staan op de Rode Lijst (RL), met een kwalificatie van 'kwetsbaar' tot 'zeer ernstig bedreigd'.
  Dutch name Scientific name Rareness Number
RL Gewone tubebij Stelis breviuscula rare 062001
RL Minitubebij Stelis minima very rare 062002
RL Kleine tubebij Stelis minuta Brabant en Limburg zeer zeldzaam 062003
RL Witgevlekte tubebij Stelis ornatula rare 062004
RL Zwarte tubebij Stelis phaeoptera rare 062005
RL Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima rare 062006
RL Gele tubebij Stelis signata very rare 062007

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen