naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lenge M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Tweekleurige
koekoekshommel

Bombus bohemicus
Seidl, 1838

Apidae
Apinae
Bombus
083002

half maart t/m
half september
eind april
eind juli
18-26 mm
15-18mm

koekoekshommel
nestparasiet
vrij zeldzaam
123
kwetsbaar
sterk afgenomen
Tweekleurige koekoekshommel
Bombus bohemicus
© foto: Andrej Gogala


Meer info:
Bombus bohemicus (m)
Roy Kleukers/juli 2018

Omschrijving:
De Tweekleurige koekoekshommel kan verward worden met Bombus vestalis of Grote koekoekshommel. Deze heeft een zwart gekleurd achterlichaam met een witte achterlijfspunt. Een gelige band aan de voorkant van het borststuk en soms ook aan de achterzijde.

Bombus bohemicus komt over geheel Nederland voor, in graslanden, langs bosranden en in dijken. Vrouwtjes op zoek naar grondnesten van de Veldhommel in de lage vegetatie, of mogelijk ook de Wilgenhommel.

Deze koekoekshommel is minder waargenomen in Zeeland. De Tweekleurige koekoekshommel vliegt op Paardenbloem, Distels, Knoopkruid of Duifkruid.

  gezien op planten: Paardenbloem
Akkerdistel
Speerdistel
Duifkruid
Hondsdraf
Wilde Marjolein
Jakobskruiskruid
Taraxacum officinale
Cirsium arvensis
Cirsium vulgare
Scabiosa columbaria
Glechoma hederacea
Oregano vulgare
Senecio jacobaea
 parasiteert op: Wilgenhommel
Veldhommel
Bombus cryptarum
Bombus lucorum

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021