naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wol- en harsbijen
Tweelobbig wolbij
Anthidium
oblongatum

(Illiger 1806)

Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061003

eind mei t/m begin september
n.b.
n.b.
8-10 mm
9-13 mm

in holtes
n.b.

zeer zeldzaam
1
niet opgenomen
verschenen?Tweelobbige wolbij
Anthidium oblongatum
© foto: dr. Andrej Gogola

Omschrijving: De Tweelobbige wolbij lijkt sprekend op een kleinere uitgave van de Grote wolbij. Ze dankt haar naam aan de twee lobben op het achterste tergiet bij de mannetjes. In Nederland is slechts 1 exemplaar gevonden in 1994 bij Maastricht, maar in het Belgische Geuldal is een populatie gevonden. Nesten worden gemaakt in allerlei holtes.

  gezien op planten: Rolklaver
Lotus corniculatus
  nestplaats: holtes tussen stenen  
  nestparasiet: Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021