naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte W:
Lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Veenhommel
Bombus jonellus
(Kirby, 1802)

Apidae
Apinae
Bombus
083011
eind maart t/m
eind september
begin juni
half juni
15-18mm
9-14mm
11-14mm

onder- en bovengronds
sociaal
50-150 ex.

vrij zeldzaam
109
kwetsbaar
afgenomen


© foto: Tim Faasen

Veenhommel
Bombus jonellus
© foto: Tim Faasen

Omschrijving: De veenhommel is te vinden langs bosranden bij heidevelden of voormalige hoogveengebieden. Het zijn vaak kleine volkjes, ze hebben een korte levenscyclus en mogelijker wijs dat er twee generatie te hebben.
Veenhommels produceren een hoge zoemtoon. Ze lijken op de tuinhommel maar hebben een korte kop en meestal roodachtige korfjesharen. De mannetjes hebben korte antennen en een geel behaarde kop. Veenhommels hebben een groot verspreidingsgebied, maar er zijn weinig meldingen van Twente en de Achterhoek. Ook wordt ze nauwelijks gevonden op de zeekleigebieden.
  gezien op planten: Heggenwikke
Vicia sepium
  nestparasiet: Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen