naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Vierkleurige
koekoekshommel

Bombus sylvestris
(Lepeletier, 1832)

Apidae
Apinae
Bombus
083026
maart t/m half oktober
half april
half juni
15-18mm
12-15mm
parasitair

algemeen
209
niet bedreigd
geen trend


vierkleurige koekoekshommel

Vierkleurige koekoekshommel
Bombus sylvestris
© foto: Hans Arentsen

Omschrijving:
Wellicht is de Vierkleurige koekoekshommel de meest algemene koekoekshommel. De vrouwtjes hebben een glanzend achterlijf en een dunne beharing. Het borststuk heeft een brede okergele band en de derde rugplaat is wit behaard. De vierde en vijfde zijn weer zwart. Door de kromming van het achterlijf is de roodbruine beharing van de zesde rugplaat vaak niet goed te zien.

Het geschikte biotoop is het bosrijke gedeelte: bosranden en bospaden en in parken. De vrouwtjes die overwinterd hebben, vliegen vrij vroeg in het voorjaar. Vaak dan te zien op paardenbloem en wilg. De mannetjes waarvan de piek in juni ligt, treft men vaker op distel aan. De Weidehommel en de zeldzamere Veenhommel zijn de gasthommels.
  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Akkerdistel
Gewone smeerwortel
Taraxacum officinale
Salix
Cirsium arvense

Symphytum officinalis
  nestparasiet: Weidehommel
Veenhommel
Bombus pratorum
Bombus jonellus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021