naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte werkster:
Lengte dar:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

nestgrootte:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Weidehommel
Bombus pratorum
(Linnaeus, 1761)

Apidae
Apinae
Bombus
083019
eind februari t/m
eind oktober
eind mei
half juni
15-17mm
9-14mm
11-13mm

onder- of bovengronds
sociaal
staten van 50-120 ex.

algemeen
278
niet bedreigd
stabiel


weidehommel

Weidehommel
© foto: Hans Arentsen

weidehommel
Bombus pratorum
© foto: Huib Koel


Meer info:
Bombus pratorum (m)
Roy Kleukers/mei 2015

Omschrijving:
Kleurverschillen zijn groot bij de Weidehommel. De vrouwtjes zijn zwart met een rood-oranje achterlijfspunt (laatste drie segmenten). Op de voorkant van het borststuk en op de voorkant van het achterlijf loopt een gele band die echter ook deels of in het geheel kan ontbreken.

Het verschil met de Grashommel zijn de zwarte korfharen (in tegenstelling tot de rode korfharen bij de Grashommel).

Het mannetje heeft een geel behaarde kop en borststuk. De Weidehommel komt algemeen in Nederland voor en in diverse soorten biotopen: open landschappen, bloemrijke graslanden, langs bosranden maar ook in tuinen. Ze nestelt meestal bovengronds in de kruidlaag, soms ook in oude vogelnestjes in een kolonie van 50 tot 120 exemplaren. De levenscyclus is kort: vaak in augustus is de Weidehommel al weer verdwenen. De koninginnen verschijnen al vroeg in het jaar: eind februari of begin maart bezoeken ze de vroege voorjaarsbloeiers als wilg en crocus. Soms worden in oktober nog wel eens individen gezien.

  gezien op planten: Wilgen
Hondsdraf
Salix
Glechoma hederacea
  nestparasiet: Gewone koekoekshommel
Vierkleurige koekoekshommel
Bombus campestris
Bombus sylvestris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen