vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende sub-familie
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijen


geslacht:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:

op Rode Lijst:

uitspraak:

Wespbijen
Koekoeksbijen
Scopoli, 1770

Apidae
Nomadinae
Nomada
074
49
28
maart t/m
september
10 soorten (23%)

Nom a da


Nomada flavopicta

Zwartsprietwespbij (v)
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
De wespbijen vormen in Nederland het grootste geslacht van parasitaire bijen. Er zijn van Nederland 46 soorten bekend. De wespbij lijkt qua uiterlijk sprekend op een wesp; het beestje heeft een veelal geel-zwarte tekening en vanwege zijn parasitaire leefwijze hoeft de wespbij geen stuifmeelpollen te verzamelen. De daarvoor benodigde middelen (korfjes aan de achterpoten of extra beharing) ontbreken dan ook.

Herkenning:
De wespbij is als bij herkenbaar door het verdikte eerste voetlid (metatarsus). Bij bijen is deze dikker dan de overige voetleden.

Koekoeksbij:
De wespbij is een "koekoeksbij". Zij probeert haar eitjes te leggen in het nest (broedcel) van een andere soort bij (veelal een zandbijensoort). De larve van de wespbij doodt bij uitkomst de larve of het ei van de gastheer en doet zich vervolgens tegoed aan de voedselvoorraad. Wespbijen(larven) eten geen vlees, zoals wespen, maar gewoon stuifmeel en nectar, het zijn immers bijen.

In de afgelopen jaren is het aantal soorten in Nederland toegenomen. Een verdere toename lijkt door de klimaatsverandering aannemelijk.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
  Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata algemeen 074001
RL: verdwenen Zwarte wespbij Nomada argentata afwezig 074002
RL: kwetsbaar Knautiawespbij Nomada armata zeer zeldzaam 074003
RL: ernstig bedreigd Kleine bleekvlekwespbij * Nomada baccata zeer zeldzaam 074004
RL: kwetsbaar Bonte wespbij Nomada bifasciata zeldzaam 074005
  Langsprietwespbij Nomada conjungens zeldzaam 074006
RL: bedreigd Dwergwespbij * Nomada distinguenda zeer zeldzaam 074007
n.b. Doornlozewespbij * Nomada emarginata vier waarnemingen sinds 1952 074008
n.b. Zwartbuikwespbij * Nomada errans 1 waarneming in 19e eeuw 074009
  Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana vrij zeldzaam 074010
RL: bedreigd Dubbeldoornwespbij * Nomada femoralis zeer zeldzaam 074011
  Geelschouderwespbij Nomada ferruginata vrij zeldzaam 074012
  Gewone wespbij Nomada flava algemeen 074013
  Gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata vrij zeldzaam 074014
  Zwartsprietwespbij Nomada flavopicta vrij zeldzaam 074015
  Kortsprietwespbij Nomada fucata algemeen 074016
RL: kwetsbaar Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis zeldzaam 074017
n.b. Glanzende dwergwespbij * Nomada furva 3 waarnemingen sinds 1879 074018
RL: bedreigd Bruinsprietwespbij Nomada fuscicornis zeldzaam 074019
  Smalbandwespbij Nomada goodeniana vrij zeldzaam 074020
RL: bedreigd Gedrongen wespbij * Nomada guttulata zeer zeldzaam 074021
RL: bedreigd Tweekleurige wespbij Nomada integra zeer zeldzaam 074022
  Roodharige wespbij Nomada lathburiana algemeen 074023
  Vroege wespbij Nomada leuchophthalma vrij zeldzaam 074024
  Donkere wespbij Nomada marshamella vrij zeldzaam 074043
RL: gevoelig Vlekpootwespbij * Nomada melathoracica zeer zeldzaam 074044
n.b. Eendoornwespbij * Nomada moeschleri 1 waarneming sinds 2004 074045
RL: verdwenen Rode wespbij * Nomada mutabilis afwezig 074046
RL: gevoelig Gele wespbij * Nomada mutica zeer zeldzaam 074026
RL: bedreigd Donkere dubbeltand Nomada obscura zeer zeldzaam 074027
RL: verdwenen Platkielwespbij * Nomada obtusifrons afwezig 074028
RL: bedreigd Boswespbij * Nomada opaca zeer zeldzaam 074029
  Sierlijke wespbij Nomada panzeri vrij zeldzaam 074030
n.b. Kalkgraslandwespbij * Nomada piccioliana 3 waarnemingen sinds 1924 074031
n.b. Neushoornwespbij * Nomada pleurosticta 3 waarnemingen sinds 2005 074048
RL: verdwenen Kale wespbij * Nomada rhenana afwezig 074049
RL: ernstig bedreigd Kleine bonte wespbij * Nomada roberjeotiana zeer zeldzaam 074032
  Gewone dubbeltand Nomada ruficornis algemeen 074033
RL: kwetsbaar Heidewespbij Nomada rufipes vrij zeldzaam 074034
RL: ernstig bedreigd Grote wespbij Nomada sexfasciata zeer zeldzaam 074035
  Geeltipje Nomada sheppardana vrij zeldzaam 074036
  Signaalwespbij Nomada signata vrij zeldzaam 074037
RL: kwetsbaar Matglanswespbij Nomada similis zeldzaam 074038
RL: gevoelig Borstelwespbij * Nomada stigma zeer zeldzaam 074039
RL: bedreigd Stomptandwespbij * Nomada striata zeldzaam 074040
  Geelzwarte wespbij Nomada succincta vrij zeldzaam 074041
n.b. Grote stomptandwespbij * Nomada villosa 2 waarnemingen sinds 2006 074047
  Variabele wespbij Nomada zonata vrij zeldzaam 074042

*= niet verder beschreven
© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen