De Nederlandse bijen
en hun relaties


overzicht van in Nederland en Vlaanderen
voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)
Wilde bijen: Pluimvoetbij © J. de Rond

Bijen zijn insecten die behoren tot de vliesvleugeligen, de hymenoptera. Ook wespen en mieren behoren tot die insectenorde. Bijen hebben relaties met bloemen én met andere, soms broedparasitair levende bijen of wespen. Die relatie wordt duidelijk op deze website. Kies hieronder uit de geslachten (genera) en ga verder tot op soortniveau (species), om vervolgens te ontdekken welke relaties er allemaal zijn.

Meer dan de helft van het aantal bijensoorten (181 van de 331 kwalificerende soorten) staat op de Rode lijst (RL). Aandacht voor deze insecten - in totaal zijn in Nederland 366 soorten, in België 370 soorten, ooit waargenomen - is dringend gewenst. Landelijk gezien neemt het aantal bijensoorten de laatste jaren niet meer af - als gevolg van de klimaatverandering komen er zelfs nieuwe soorten naar Nederland - maar lokaal gezien wel! De specialisten - bijen die afhankelijk zijn van een beperkt aantal soorten bloemen - hebben het zwaar. De generalisten, waaronder de door imkers gehouden honingbij, hebben een groter aanpassingsvermogen.

Zoek op soort
Determineren
Insectenplanten
Vliegkalender
Hulp voor of Last van bijen
Wildewespen.nl
Publicaties
Superfamilie
Familie
Subfamilie
Geslacht/genus
Nederlandse naam
Sleutel
aantal
nr.
Apoidea Colletidae Lepeletier Colletinae Lepeletier Colletes Zijdebijen  9 011
   Hylaeinae Viereck Hylaeus Maskerbijen  25 012
  Halictidae Thomson Rophitinae Schenck Rophites Slurfbijen  1 031
    Dufourea Glansbijen *  4 032
    Halictinae Thomson Halictus Groefbijen  9 033
      Lasioglossum Groefbijen  42 034
      Sphecodes Bloedbijen sleutel20 035
  Andrenidae Latreille Andreninae Latreille Andrena Zandbijen  77 021
    Panurginae Leach Panurgus Roetbijen  2 022
  Melittidae Schenck Melittinae Schenck Melitta Dikpootbijen sleutel4 042
    Macropidinae Robertson Macropis Slobkousbijen  2 041
    Dasypodainae Börner Dasypoda Pluimvoetbij  1 051
  Megachilidae Latreille Megachilinae Latreille Anthidium Wol- en Harsbijen  5 061
      Stelis Tubebijen sleutel7 062
      Megachile Behangersbijen sleutel15 063
      Coelioxys Kegelbijen  8 064
      Chelostoma Klokjesbijen sleutel4 065
      Heriades Tronkenbijen  2 066
      Osmia Metselbijen sleutel12 067
      Hoplitis Kleine metselbijen sleutel8 067
  Apidae Latreille Xylocopinae Latreille Ceratina Ertsbijen  1 075
      Xylocopa Houtbijen  1 076
    Nomadinae Latreille Nomada Wespbijen  49 074
      Ammobates Zandloperbijen *  1071
      Biastes Pantserbijen *  1072
      Epeolus Viltbijen  4 073
    Apinae Latreille Epeoloides Bonte viltbijen  1 077
      Eucera Langhoornbijen sleutel 2 078
      Tetralonia Langhoornbijen *  1 079
    Anthophora Sachembijen sleutel8 080
      Melecta Rouwbijen  2 081
      Thyreus Vlekkenbijen  1082
      Bombus Hommels  29 083
      Apis Honingbijen  1 084
*= niet verder besproken. Uitleg en gebruikte bronnen
Samenstelling en ontwikkeling: © verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 (deze site maakt gebruik van cookies voor Google analytics)