naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Wilgenhommel
Bombus cryptarum
(Fabricius, 1787)

Apidae
Apinae
Bombus
083005
eind februari t/m
eind september
midden april
midden augustus
18-20 mm
9-16 mm
13-16 mm

Vaak ondergronds
in muizennesten

sociaal
70-150 ex.

onv. gegevens
27
n.b.
onv. gegevens
 


wilgenhommel

Wilgenhommel
Bombus cryptarum
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De Wilgenhommel is een lastig onderscheiden hommel. Alleen de koninginnen zijn goed te determineren aan een geel lobje in de vorm van een hockeystick in de voorste gele band. Op de foto is de onderbreking door zwarte haren bij het lobje goed te zien.

Bombus cryptarum vliegt vroeg in het voorjaar vooral op bloeiende wilgen en paardenbloem. Werksters vliegen ook op struikhei en op zulte. Verwarring is mogelijk met de Veldhommel (Bombus lucorum), de nestparasiet is mogelijk de Tweekleurige koekoekshommel.
  gezien op planten: Wilgen
Gewone ossentong
Paardenbloem
Salix
Anchusa officinalis
Taraxacum officinale
  nestparasiet: Tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen