naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Rouwbijen
Witte rouwbij
Melecta luctuosa
(Scopoli 1770)

Apidae
Apinae
Melecta
081002
eind maart t/m half juli
half mei
begin mei
12-14mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
1
ernstig bedreigd
zeer sterk afgenomen
Witte rouwbij
Melecta luctuosa
foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving: De Witte rouwbij is een redelijk fors gebouwde, grote bij met witte viltvlekken op een zwarte achtergrond. Lijkt in het veld op de Vlekkenbij (Thyreus). De soort kwam voorheen op vele plekken in Nederland voor, na de laatste waarneming in 1966 werd in 2000 weer een exemplaar gevonden (St. Pietersberg). Deze rouwbij is koekoeksbij van de sachembijen: de Mooie sachembij, de Zwarte sachembij en de Schoorsteensachembij. Van deze gastheerbijen is in Nederland alleen de Zwarte sachembij recent nog waargenomen en dat verklaart ook de afname van deze broedparasitaire bij.
  gezien op planten: Hondsdraf
Glad parelzaad
Glechoma hederacea
Lithospermum officinale
  parasiteert op: Sachembijen Anthophora

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen