vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
Wormkruidbij
Colletes daviesanus
Smith, 1846

Colletidae
Colletinae
Colletes
011002

begin mei tot
begin oktober
eind juli
eind juli

8-10mm
7-9.5mm

in leem- of zandwanden
solitair, in groepen

algemeen
208
niet bedreigd
stabiel


Wormkruidbij, Zeeland

Wormkruidbij
Colletes daviesanus
© foto: Albert de Wilde

Wormkruidbij, parend

Wormkruidbij, parend
© foto: Pieter van Breugel

vliegkalender

Verspreiding Wormkruidbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Wormkruidbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Wormkruidbij, Colletes daviesanus, komt voor op de hogere zandgronden in het Oosten en Zuiden van Nederland, maar ook in stedelijk gebied (parken en tuinen). Er lijkt een opmars richting het westen: daar kwam deze algemene zandbij voorheen minder vaak voor.

Colletes daviesanus nestelt soms in grote groepen in wanden van leemgroeven, bermtaluds of oevers van beken, maar ook tussen de wortels van een omgevallen boom. Ze hebben stevige kaken waarmee ze zelfs in zachte steensoorten een nestgang kunnen uitkauwen. Een nestblok met gaten van 6 mm is ook aantrekkelijk.

De Wormkruidbij vliegt met name op Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) uit de composietenfamilie. De larven overwinteren als 'rustlarve' in een cocon, verpopping vindt plaats in het voorjaar.

Het gezicht van de Wormkruidbij (v) is breed en kort. Kop en zijkanten van het borststuk is witgrijzig behaard. De bovenkant van het borststuk (mesonotum) is geelbruin. Het eerste segment van het achterlijf is langbehaard. De eindbandjes zijn zo breed als de randen van de segmenten.

De mannetjes zijn hetzelfde getekend als de vrouwtjes, maar zijn iets kleiner en hebben een dikkere beharing, met name op het gezicht en het kopschild (clypeus). De haren op de achterlijfsplaten hebben dezelfde lengte als de borstharen.
  gezien op planten: Boerenwormkruid
Jacobskruiskruid
Heelblaadjes
Echte guldenroede
Echte kamille
Duizendblad
Tanacetum vulgare
Senecio jacobaea
Pulicaria dysenterica
Solidago virgaurea
Matricaria recutita
Achillea millefolium
  nestparasiet: Gewone viltbij Epeolus variegatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen