Naar geslacht   wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
hoofdvliegtijd K:

lengte V:
lengte M:
lengte K:
nestgrootte

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Zandhommel
Bombus veteranus
(Fabricius, 1793)

Apidae
Apinae
Bombus
083029

maart t/m
begin oktober
midden juni
midden augustus
midden augustus

10-16mm
12-15mm
16-19mm
60-130 ex.

zeer zeldzaam
7
ernstig bedreigd
sterk afgenomen


zandhommel

Zandhommel
© foto: John Smit 2017

zandhommel

Zandhommel
© foto: Huib Koel 2015

vliegkalender

Meer informatie?
Natuurbericht juni 2015

Bombus veteranus
Roy Kleukers mei 2015

Nest Bombus veteranus
John Smit 2017

Omschrijving:
De Zandhommel (Bombus veteranus) is een bedreigde hommelsoort. Voor 1970 kwam deze hommel vrij algemeen in Nederland voor in de 'open landschappen'. Nu eigenlijk alleen nog op de Zuidhollandse eilanden.

De zandhommel is grijs met gele tonen. Over het borststuk loopt een grote zwarte band. De tergieten hebben allen een rand met zwarte haren. Oudere exemplaren verkleuren naar lichtbruin. Koninginnen vliegen net name eind juli en in augustus.

De zandhommel maakt zijn nest vaak bovengronds in vochtig, kruidenrijk grasland (pollen). Intensieve begrazing/maaien is funest. Het natuurbeheer op het eiland Tiengemeten lijkt goed te werken voor de zandhommel.
  gezien op planten: Hondsdraf
Grote kattenstaart
Gewone smeerwortel
Moerasandoorn
Heemst
Rode klaver
Paardenbloem
Grote kaardenbol
Harig wilgenroosje
Speerdistel
Glechoma hederacea
Lythrum salicaria
Symphytum officinalis
Stachys palustris
Althaea officinalis
Trifolium pratense
Taraxacum officinale
Dipsacus fullonum
Epilobium hirsutum
Cirsium vulgare
  broedparasiet: Niet bekend  

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen