naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Langhoornbijen
Zuidelijke langhoornbij
Eucera nigrescens
P�rez, 1879

Apidae
Apinae
Eucera
078002
april t/m oktober
begin juni
eind mei
13-15mm

nest in grond
solitair

zeer zeldzaam
4
bedreigd
sterk afgenomen

sleutel 1.2
sleutel 1.2
Zuidelijke langhoornbij (m)
© foto: Albert de Wilde - 2014Zuidelijke langhoornbij (v)
© foto: dr. H. Bellmann
Omschrijving:
Deze bij is pas in 1930 voor het eerst in Nederland waargenomen, waarschijnlijk werd deze bij eerder verwisseld met de Gewone langhoornbij. De soort is enkel rond Maastricht gesignaleerd.

Het mannetje is herkenbaar aan de zeer lange antennes. Determinatieverschil met de Gewone langhoornbij is de bestippeling op de rugplaten.

Het vrouwelijk exemplaar heeft antennes met normale afmetingen. Zowel man als vrouw heeft een zeer dichte, pelsachtige beharing, met bij het vrouwtje witte haarbandjes op de segmentranden van het achterlichaam.

De nesten graaft de Zuidelijke langhoornbij in de grond. Ze vliegt op vlinderbloemige, met name op de heggewikke Vicia sepium.
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Heggenwikke
Fabaceae
Vicia sepium
  nestparasiet: Grote wespbij Nomada sexfasciata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen