wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Determinatiegids
Zoeken op bijen
Vliegkalender
Plantengids
Last van bijen
Zomerstorm: goed voor bijen!


De zomerstorm van zaterdagmiddag 25 juli 2015 heeft een ravage aangericht.
Met name aan de kust zijn honderden, vooral populieren, omgewaaid.


IJmuiden: zeer zware storm
De kracht van de storm - aan de kust waaide het geruime tijd met een windkracht 10 - was vooral voor loofbomen, die vanwege hun volle bladkroon veel wind vangen, teveel. De omgewaaide bomen hebben in hun val met hun kluit enorme hoeveelheden grond verzet. De nieuw gevormde grondwal kan voor diverse insecten, waaronder solitaire bijen, een nieuwe nestmogelijkheid bieden.

Diverse bijen, diverse voorkeuren
In Nederland zijn ooit 358 soorten solitaire bijen waargenomen. Meer dan de helft daarvan staat op de rode lijst, ze worden in hun voortbestaan bedreigd. De bedreiging komt doordat hun biotoop, hun leefgebied, niet meer voldoet. Een goed leefgebied bestaat uit de juiste, gezonde voedselplanten én de juiste nestmogelijkheden. Het biotoop van solitaire bijen verschilt per bij. Vijftien procent van het totaal aantal soorten bouwt hun nest in holte's. Bijvoorbeeld in gaten van houtblokken, die veel insectenliefhebbers in hun tuin ophangen.

Voorkeur voor steilwandje
Het meerendeel van de solitaire bijen nestelt echter in de grond, bijvoorbeeld de zandbijen. Een deel van die grondbroeders (o.a. sachembijen, langhoornbijen) verkiest een min of meer verticale wand: een steilwandje, zoals een grote kluit van een omgewaaide boom. Geschikte steilwandjes zijn er niet veel, maar sinds juli 2015 weer iets meer. De zomerstorm van juli heeft dus ook aantrekkelijke kanten.

Bentveld
27 juli 2015zandwand ©<a href=verKennemerland.nl/Huib Koel">

Omgewaaide populier - Bentveld

 

Overige berichten:

De honingbij sterft niet uit! (2010/2011) Klik hier
Wilde bijen als bestuivers! (2010/2011) Klik hier
Boommetselbij (Osmia parietina) Speciaal natuurbeheer voor bijen heeft succes! (juni 2010) Klik hier
De anatomische bijenles: overzicht namen van 'bijenonderdelen' (2012) Klik hier
Een handige folder over bijen herkennen? Download de folder van de werkgroep! (2013) (Klik hier)
Bijenradar online (april 2012) Klik hier
Honingbijen in natuurgebieden (E.v.d.Spek)(2012) Klik hier
Help! Bijen op mijn balkon (juli 2013) Klik hier
Effect damhertenbegrazing in de Waterleidingduinen op nectarplanten (2013)
Effect damhertenbegrazing in de Waterleidingduinen op nectarplanten (2014)
Zomerstorm 2015: Storm goed voor bijen!