vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Klokjesbijen
Zuidelijke
klokjesbij

Chelostoma
distinctum

Stoeckhert 1929

Megachilidae
Megachilinae
Chelostoma
065002
juni t/m augustus
begin juli
eind juni

4-6 mm
4-6 mm

cellen van klei
en zand
n.b.

zeer zeldzaam
14
bedreigd
afgenomen

sleutel 3.1
sleutel 3.1Zuidelijke klokjesbij
Chelostoma distinctum
foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
De Zuidelijke klokjesbij is voor het eerst in 1924 in Nederland (Zuid-Limburg) aangetroffen. Een tweede waarneming was in 1974 in Wageningen. In het veld zijn de vrouwtjes niet te onderscheiden van de Kleine klokjesbij. De mannelijke exemplaren hebben een haarkam op sterniet 5.

Chelostoma deistinctum nestelt in gangen, die ze zelf knaagt uit hout, of in holle stengels. Deze bij vliegt voornamelijk op klokjesbloemen maar mogelijk eerst op ereprijs.
  gezien op planten: Klokjesfamilie
Grasklokje
Campanulaceae
Campanula rotundifolia
  nestparasiet: Minitubebij Stelis minima

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen