naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

foerageergebied:
nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Zwart-rosse
zandbij

Andrena clarkella
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021013

eind februari
t/m april
begin april
eind maart
13-15mm
9-12mm

300 meter
in de grond
(open terrein)
in kleine kolonies
oligolectisch
op wilgen

algemeen
120
niet bedreigd
stabiel

Clarke's
mining bee
Andrena clarkella (v)Zwart-rosse zandbij
Andrena clarkella (m)
© foto's: Tim Faasen© foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena clarkella in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Zwart-rosse zandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Zwart-rosse zandbij, Andrena clarkella, is een vroeg in het voorjaar vliegende zandbij. In zachte winters kan men eind februari al zowel mannetjes als vrouwtjes van de Zwart-rosse zandbij door het gehele land aantreffen. Zelfs bij relatief lage temperaturen van 10 graden celsius is er al activiteit.

De grote wijfjes zijn met hun roodbruin behaarde borststuk en achterschenen gemakkelijk in het veld te herkennen. Andrena clarkella nestelt in vrij kleine concentraties op plekken met weinig begroeiing, bijvoorbeeld in zandpaden. Na het verlaten van het nest wordt de nestingang afgesloten. De zandige bodem moet niet te los zijn, moet iets van leem bevatten. Dit blijkt ook uit het ontbreken van deze bij in de duinen. De mannetjes wachten de vrouwtjes op bij de nestingangen maar patrouilleren ook langs 'feromoonroutes', op warme plekken aan de bosrand of bij bloeiende wilgen.

De vrouwtjes vliegen uitsluitend op bloeiende wilg binnen een afstand van gemiddeld 300 meter van de nestplaats. De mannetjes zijn ook gezien op Klein hoefblad. Van de nestparasiet, de Vroege wespbij, is bekend dat zij ook de nestgang van de Zwart-rosse zandbij na het bezoek weer netjes afsluit.

Het natuurgebied 'De Braakman' in Zeeuws-Vlaanderen had een grote kolonie Andrena clarkella.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Klein hoefblad
Hondsdraf
Salix
Tussilago farfara
Glechoma hederacea
  nestparasiet: Vroege wespbij Nomada leuchophthalma

©7© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen